1-888-737-9266

Checking credentialsPlease stand by . . .

7-nt Asia

Earliest Sailing: 24 May 2019

Ports of call: Shanghai, China • Osaka, Japan • Kobe, Japan • Yokohama, Japan • Shanghai, China
Departs
Balcony

6-nt Asia

Earliest Sailing: 23 Jun 2019

Ports of call: Yokohama (Tokyo), Japan • Kobe, Japan • Kochi, Japan • Aburatsu (Miyazaki), Japan • Busan, South Korea • Fukuoka, Japan
Departs
Balcony

8-nt Asia

Earliest Sailing: 18 May 2019

Ports of call: Yokohama (Tokyo), Japan • Kobe, Japan • Kochi, Japan • Keelung, Taiwan • Miyakojima (Hirara), Japan • Yokohama, Japan
Departs
Balcony

8-nt Asia

Earliest Sailing: 26 May 2019

Ports of call: Yokohama, Japan • Kobe, Japan • Vladivostok, Russia • Hakodate, Japan • Yokohama (Tokyo), Japan
Departs
Balcony

6-nt Asia

Earliest Sailing: 05 May 2019

Ports of call: Yokohama, Japan • Osaka, Japan • Gangjeong, South Korea • Kagoshima, Japan • Yokohama (Tokyo), Japan
Departs
Balcony

7-nt Asia

Earliest Sailing: 11 May 2019

Ports of call: Yokohama (Tokyo), Japan • Kobe, Japan • Jeju, South Korea • Sasebo, Japan • Hososhima, Japan • Yokohama (Tokyo), Japan
Departs
Balcony

6-nt Asia

Earliest Sailing: 03 Jun 2019

Ports of call: Yokohama (Tokyo), Japan • Kobe, Japan • Jeju, South Korea • Kagoshima, Japan • Yokohama (Tokyo), Japan
Departs
Balcony

7-nt Asia

Earliest Sailing: 09 Jun 2019

Ports of call: Yokohama (Tokyo), Japan • Kobe, Japan • Busan, South Korea • Kochi, Japan • Shingu, Japan • Yokohama (Tokyo), Japan
Departs
Balcony

7-nt Asia

Earliest Sailing: 19 Jul 2019

Ports of call: Tianjin, China • Maizuru, Japan • Sakaiminato, Japan • Fukuoka, Japan • Tianjin, China
Departs
Balcony

16-nt Asia

Earliest Sailing: 18 May 2019

Ports of call: Yokohama (Tokyo), Japan • Kobe, Japan • Kochi, Japan • Keelung, Taiwan • Miyakojima (Hirara), Japan • Yokohama (Tokyo), Japan • Kobe, Japan • Vladivostok, Russia • Hakodate, Japan • Yokohama (Tokyo), Japan
Departs
Balcony

15-nt Asia

Earliest Sailing: 11 May 2019

Ports of call: Yokohama (Tokyo), Japan • Kobe, Japan • Jeju, South Korea • Sasebo, Japan • Hososhima, Japan • Yokohama (Tokyo), Japan • Kobe, Japan • Kochi, Japan • Keelung, Taiwan • Miyakojima (Hirara), Japan • Yokohama, Japan
Departs
Balcony

7-nt Asia

Earliest Sailing: 16 Jun 2019

Ports of call: Yokohama (Tokyo), Japan • Kobe, Japan • Jeju, South Korea • Jeju, South Korea • Kagoshima, Japan • Yokohama (Tokyo), Japan
Departs
Balcony

13-nt Asia

Earliest Sailing: 05 May 2019

Ports of call: Yokohama, Japan • Osaka, Japan • Gangjeong, South Korea • Kagoshima, Japan • Yokohama (Tokyo), Japan • Kobe, Japan • Jeju, South Korea • Sasebo, Japan • Hososhima, Japan • Yokohama (Tokyo), Japan
Departs
Balcony

13-nt Asia

Earliest Sailing: 03 Jun 2019

Ports of call: Yokohama (Tokyo), Japan • Kobe, Japan • Jeju, South Korea • Kagoshima, Japan • Yokohama (Tokyo), Japan • Kobe, Japan • Busan, South Korea • Kochi, Japan • Shingu, Japan • Yokohama (Tokyo), Japan
Departs
Balcony

13-nt Asia

Earliest Sailing: 16 Jun 2019

Ports of call: Yokohama (Tokyo), Japan • Kobe, Japan • Jeju, South Korea • Jeju, South Korea • Kagoshima, Japan • Yokohama (Tokyo), Japan • Kobe, Japan • Kochi, Japan • Aburatsu (Miyazaki), Japan • Busan, South Korea • Fukuoka, Japan
Departs
Balcony

14-nt Asia

Earliest Sailing: 26 May 2019

Ports of call: Yokohama, Japan • Kobe, Japan • Vladivostok, Russia • Hakodate, Japan • Yokohama (Tokyo), Japan • Kobe, Japan • Jeju, South Korea • Kagoshima, Japan • Yokohama (Tokyo), Japan
Departs
Balcony

14-nt Asia

Earliest Sailing: 09 Jun 2019

Ports of call: Yokohama (Tokyo), Japan • Kobe, Japan • Busan, South Korea • Kochi, Japan • Shingu, Japan • Yokohama (Tokyo), Japan • Kobe, Japan • Jeju, South Korea • Jeju, South Korea • Kagoshima, Japan • Yokohama (Tokyo), Japan
Departs
Balcony

8-nt Asia

Earliest Sailing: 19 Feb 2019

Ports of call: Keelung, Taiwan • Yokohama, Japan • Nagoya, Japan • Kyoto, Japan • Okinawa, Japan • Keelung, Taiwan
Departs
Balcony

8-nt Asia

Earliest Sailing: 07 Mar 2019

Ports of call: Keelung, Taiwan • Yokohama, Japan • Nagoya, Japan • Kyoto, Japan • Okinawa, Japan • Keelung, Taiwan
Departs
Balcony

14-nt Asia

Earliest Sailing: 02 Mar 2019

Ports of call: Singapore, Singapore • Singapore, Singapore • Laem Chabang (Bangkok), Thailand • Laem Chabang (Bangkok), Thailand • Phu My (Ho Chi Minh), Vietnam • Chan May, Vietnam • Ha Long Bay, Vietnam • Ha Long Bay, Vietnam • Hong Kong, China
Departs
Balcony

16-nt Asia

Earliest Sailing: 23 Feb 2019

Ports of call: Shanghai, China • Tianjin, China • Tianjin, China • Kitakyushu, Japan • Seogwipo City, South Korea • Hong Kong, China • Nha Trang, Vietnam • Phu My (Ho Chi Minh), Vietnam • Singapore, Singapore • Singapore, Singapore
Departs
Balcony

8-nt Asia

Earliest Sailing: 03 Apr 2019

Ports of call: Yokohama, Japan • Toba, Japan • Himeji, Japan • Kochi, Japan • Busan, South Korea • Yokkaichi, Japan • Yokohama, Japan
Departs
Balcony

14-nt Asia

Earliest Sailing: 13 Apr 2019

Ports of call: Yokohama, Japan • Shimizu, Japan • Kobe, Japan • Kobe, Japan • Kochi, Japan • Hiroshima, Japan • Jeju, South Korea • Busan, South Korea • Hakodate, Japan • Aomori, Japan • Yokohama, Japan • Yokohama, Japan • Yokohama (Tokyo), Japan
Departs
Balcony

7-nt Asia

Earliest Sailing: 06 Jun 2019

Ports of call: Shanghai, China • Osaka, Japan • Kobe, Japan • Yokohama, Japan • Shanghai, China
Departs
Balcony

14-nt Asia

Earliest Sailing: 31 Mar 2019

Ports of call: Yokohama, Japan • Kobe, Japan • Kobe, Japan • Naha, Japan • Ishigaki Island, Japan • Hualien, Taiwan • Keelung, Taiwan • Jeju, South Korea • Nagasaki, Japan • Kagoshima, Japan • Yokohama, Japan
Departs
Balcony